+421 907 924 127
 

Často kladené otázky ( FAQ - Frequently asked questions )

Akú finančnú hotovosť mi požičiate za moje auto?
Výška pôžičky závisí od viacerých kritérií ako je napr. Značka a typ vozidla, rok výroby, počet najazdených kilometrov, technický stav, trhová hodnota vozidla v čase zálohy a pod. Ak máte záujem o pôžičku / zálohu tak nás neváhajte kontaktovať a my Vám určíme presnú sumu aby sa čo najviac približovala Vaším očakávaniam.
Aká je maximálna doba pre založenie vozidla u Vás?
Krátkodobé pôžičky / zálohy sa poskytujú na 4, resp. na max. 6 týždňov.
Aká je výška úrokov?
Úroková sadzba za zmluvné obdobie je tvorená nasledovne: za 1. týždeň = 4%, za 2. týždeň = 8%, za 3. týždeň = 10%, za 4. týždeň = 12%. Ďalšie obdobie do celkovej doby 6 týždňov predstavuje 1% z požičanej sumy za každý kalendárny deň, až do posledného dňa výberu. Výšku úrokovej sadzby je možné znížiť ak záložca vyplatí úroky a ľubovoľnú sumu z pohľadávky, pričom nová úroková sadzba sa následne vypočíta zo zníženej hodnoty pohľadávky.
Kde bude vozidlo počas trvania záložného práva?
Počas doby trvania pôžičky (zriadenia záložného práva) ostáva vozidlo spolu s dokladmi od vozidla v úschove záložne. Vozidlo bude bezpečne odstavené v garáži, resp. za bránou spoločnosti.