+421 907 924 127
 

Podmienky pre založenie

K založeniu vozidla ( nie staršieho ako rok výroby 2008 ) potrebujete:

  • doklad totožnosti
  • technický preukaz resp. osvedčenie o evidencii vozidla
  • doklad o zaplatení zákonnej poistky
  • platný doklad o STK a EK
  • náhradný kľúč
  • podnikatelia a firmy naviac živnostenský list resp. výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)

Predmet zálohy musí byť vo výlučnom vlastníctve zakladajúceho, nesmie byť na ňom žiadna ťarcha (leasing, úver, iné záložné právo, blokácia na dopravnom inšpektoráte, blokácia daňovým úradom resp. exekútorom a pod.).